DKK – dysplazie kloubu kyčelního

DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Jedná se tedy o vývojové, nikoli vrozené, onemocnění s polygenní dědičností. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti, která je daná genetickou informací, i faktory vnějšího prostředí. Pro vznik onemocnění je typická laxita kyčelních kloubů.

Štěňata se rodí se zdravými kyčelními klouby. To, jestli dysplazie vznikne, závisí na genetické výbavě každého jedince a faktorech vnějšího prostředí.

 Faktory ovlivňující vznik DKK

 1.  Zvýšená fyzická zátěž v období růstu
 2. Rychlý růst
 3. Nedostatečné osvalení pánevních končetin
 4. Genetika – predispozice po předcích a vývoj plodu v těle matky

Podle FCI se hodnotí DKK takto:

STUPEŇ DKK                 POPIS

 • A (0)                           negativní, bez příznaků dysplazie
 • B (1)                           hraniční dysplazie, přechodný stupeň
 • C (2)                           mírná dysplazie
 • D (3)                           střední dysplazie
 • E (4)                            težká dysplazie

 

DLK – dysplazie kloubu loketního

Dysplazie loketního kloubu je dědičné, ne vrozené, vývojové onemocnění vyskytující se u velkých plemen psů v období 3 -7 měsíců. Loket je velmi těsný kloub a na jeho utváření se podílí tři kosti (pažní kost, kost loketní a kost vřetení).

 Faktory ovlivňující vznik DLK

 1. nadměrná zátěž v období růstu
 2. rychlý růst
 3. nadměrný přídavek vápníku do krmné dávk
 4. genetika – predispozice po předcích a vývoj plodu v těle matky

STUPEŇ DKK                 POPIS

 • 0                         negativní, bez příznaků dysplazie
 • 1                         mírná dysplazie
 • 2                         střední osteoartróza
 • 3                         těžká osteoartróza

RTG diagnostika v dospělosti

Minimální věk pro posouzení snímků na vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů je 12 nebo 18 měsíců podle plemene a požadavků chovatelských klubů.

 

Podmínka chovnosti pro SAV v závislosti na DKK A DLK

DKK – vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DKK do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku. Vyšetření platí i pro zahraniční psy, kteří se budou účastnit reprodukce v ČR.

DLK – vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DLK do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku


Dwarfismus

je genetická mutace, která napadá vývoj hypofýzy a to má vlastně za následek malou nebo žádnou produkci hormonů – zejména toho růstového. Tato mutace se buď projeví jako onemocnění a nebo je pes pouze nositelem tohoto genu.

Toto onemocnění spočívá v tom, že nemocné zvíře je omezené v růstu, mívá velké problémy s funkcí ledvin a jater. Většina nemocných štěňat se rodí mrtvá a nebo zemře během prvního týdne života. Pokud náhodou přežijí je rozdíl v růstu patrný cca po 4 týdnech života. Nemocní psi (pokud přežijí a neléčí se) se dožívají cca 5 let života.

V roce 2010 byla založena holandská nadace „Saartje“.  Tato nadace informuje o dwarfismu a o možnostech jeho testovámí. Vedle toho také nabízí domov a léčbu postiženým psům.
Majitel (chovatel) dwarfíka jej můžete nadaci darovat. Nadace mu může najít nové majitele a zajistit mu léčbu

Pes může být:

Zdravý – N/N   normal/normal – „Free
Zdravý,ale přenašeč – A/N  abnormal/normal
Nemocný – A/A   abnormal/abnormal

Příklady spojení genů:

Rodič N/N + Rodič N/N = všechna štěňata budou N/N
Rodič A/N + Rodič N/N = 50%štěňat N/N a 50% štěňat A/N
Rodič A/N + Rodič A/N= 50%štěňat A/N,25%štěňat N/N a 25% štěňat A/A
– toto spojení je u chovu SAV v ČR zakázáno

Procenta jsou pouze teoretická

Ukázka štěňat ze stejného vrhu –  2 normální štěňata (v levo) a 2 štěňata postižená dwarfismem (v pravo)

17751254

 

Podmínka chovnosti v souvislost s DWARFem u SAV – Pokud jedinec doloží genetické vyšetření obou rodičů s výsledkem negativní, je automaticky brán za negativního a nemusí být vyšetřen.

Pokud jeden z plánovaných rodičů není vyšetřen, druhý z rodičů musí být vyšetřen a to s výsledkem negativní.


Degenerativní myelopatie

je onemocnění postihující míchu. Rané stádium choroby se projevuje ubýváním bílé hmoty míšní, především v hrudní oblasti páteře. Dochází tak k postupnému narušování systému “drah” vedoucích signály z mozku do cílového místa a tedy ke zhoršené schopnosti ovládat zadní, a v pozdějším stádiu nemoci, i přední končetiny. Klinickým projevem u zvířat postižených tímto onemocněním je charakteristický styl chůze, který se projevuje ztrátou koordinace a rovnováhy. Mezi další projevy patří inkontinence a postupné ochrnutí dýchacích svalů. Všechny změny provázející degenerativní myelopathii jsou nevratné a zhoršující se ve svém projevu. První příznaky nemoci lze pozorovat přibližně ve věku osmi let a celý proces může trvat až  tři roky, v případě, že majitel dříve nesvolí k euthanázii zvířete.

DM je bohužel v současnosti neléčitelná choroba, vždy končí smrtí zvířete.

Pes může být:
Zdravý
 –  N/N – bez zmutovaného genu „Free
Zdravý, ale nositel genu – N/DM – tzv. „Carrier
Nemocný –  DM/DM – tzv.„Affected“ buď příznaky má a nebo se objeví v pozdějším věku

 

Příklady spojení genů:

Rodič N/N + Rodič N/N = všechna štěňata budou N/N
Rodič N/DM + Rodič N/N = 50% štěňat N/N a 50% štěňat N/DM
Rodič DM/DM + Rodič N/N = všechna štěňata N/DM                                            

 Rodič N/DM + Rodič N/DM =  25% štěňat N/N, 50% štěňat N/DM, 25% štěňat DM/DM  Rodič N/DM + Rodič DM/DM = 50% štěňat  N/DM a 50% štěňat DM/DM      

Procenta jsou pouze teoretická

Pro chov SAV v ČR je zakázáno toto spojení – N/DM + N/DM a N/DM + DM/DM

Podmínka chovnosti v souvislost s DM u SAV – Pokud jedinec doloží genetické vyšetření obou rodičů s výsledkem negativní, je automaticky brán za negativního a nemusí být vyšetřen.

Pokud jeden z plánovaných rodičů není vyšetřen, druhý z rodičů musí být vyšetřen a to s výsledkem negativní.

N DM a dwarf testuje např genomia – https://www.genomia.cz/cz/test/dwarf-dm/